deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırdıyı ağzına tıkamak deyimi:

Lakırdıyı ağzına tıkamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi sözü bitirmeden, başkası tepkiyle karşılık vererek onu susturmak, konuşturmamak.
"Lakırdıyı ağzıma tıkayınca, gerçekten çok sinir oldum."
"Adamcağız ağzını açar açmaz, lakırdıyı ağzına tıkadılar."
"İleri geri konuşmaya başlayınca, lakırdıyı ağzına tıkadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.