deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırtıyı ağzına tıkamak deyimi:

Lakırtıyı ağzına tıkamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi sözü bitirmeden, başkası tepkiyle karşılık vererek onu susturmak, konuşturmamak.
"Lakırtıyı ağzıma tıkayınca, gerçekten çok sinir oldum."
"Adamcağız ağzını açar açmaz, lakırtıyı ağzına tıkadılar."
"İleri geri konuşmaya başlayınca, lakırtıyı ağzına tıkadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.