deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Lakırtıyı kesmek deyimi:

Lakırtıyı kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Susmak.
"Lakırtıyı kesin, anlatacaklarımı dinleyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.