deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Madalyanın öbür tarafı deyimi:

Madalyanın öbür tarafı deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın öbür tarafı gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın öbür tarafı kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın öteki tarafı öbür değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın öbür tarafı farklı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.