deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Maksat spor olsun deyimi:

Maksat spor olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Sürekli ve gerçekten istenip yapılmayan yüzeysel ilgiler için söylenir.
"Biz gidiyoruz, işin yoksa sen de gel, maksat spor olsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.