deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mim yapıştırmak deyimi:

Mim yapıştırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şey unutulmaması için işaret koymak.
"Buraya mim yapıştıralım, yarın buradan devam ederiz."

2. Önemli bularak üstünde durmak, dikkate almak, önemli şeyler arasında saymak.
"Bu atasözüne bir mim yapıştır, dedi öğretmenim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.