deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nakdî yardım deyimi:

Nakdî yardım deyiminin anlamı ve açıklaması

Para olarak yapılan yardım.
"Derneğimiz nakdî yardımları da kabul ediyor."
"Okulunuza biraz nakdî yardım yapmak isterim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.