deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ne var ki deyimi:

Ne var ki deyiminin anlamı ve açıklaması

aralarında aykırılık bulunan cümleleri bağlamaya yarayan bir söz, ama, ancak, fakat, lakin, gelgelelim.
"Çok çabalıyor, ne var ki başarılı olamıyor."
"Kızı çok istiyorlar, ne var ki kız onu istemiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.