deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Neyse ne deyimi:

Neyse ne deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yere, bir dereceye kadar.
"Bu saray neyse ne ya bahçe de bahçe imiş hani."
"Gerçek neyse ne, realite değişmiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.