deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Onuruna ... vermek deyimi:

Onuruna ... vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine saygı göstermek için yemek, toplantı vb. ağırlamada bulunmak.
"Sayın Valimizin onuruna yemek istiyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.