deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Rehin vermek deyimi:

Rehin vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek.
"Beş bin lira aldık, ama arabayı rehin verdik."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.