deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Rızası olmak deyimi:

Rızası olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İzni olmak, müsaadesi olmak.
"Öğretmenin rızası olmadan dışarı çıkamayız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.