deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Samanı bol gelmek deyimi:

Samanı bol gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı davranışlarda bulunmak, coşmak, azmak, şımarmak, kudurmak, ele avuca sığmamak.
"Samanı bol gelmiş ki böyle saygısızlık yapıyor."
"Samanınız bol gelmiş ki sınıfta güreş yapıyorsunuz."
"Ablanın samanı bol geldiyse, bilemem artık."
"Bu çocukların samanı bol gelmiş, iki dakika sınıfta duramıyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.