deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şerh düşmek deyimi:

Şerh düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Alınan karar veya kararlara karşı olumsuz yönde yazılı görüş bildirmek.
"Düşüncelerime uymadığı için, şerh düşmek zorundayım."
"Adil bir insan olarak, bu karara bir şerh düşmeniz gerekmez mi?"
"Anlattıklarınıza küçük bir şerh düşmek isterim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.