deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sorun çıkarmak deyimi:

Sorun çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Üzüntü verecek veya içinden güç çıkılır bir durum yaratmak.
"Amacım size sorun çıkarmak değil, yardımcı olmak."
"Şu eski lastik bize çok sorun çıkarıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.