deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Söz birliği etmek deyimi:

Söz birliği etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda anlaşarak aynı şeyleri yapmak ya da söylemek üzere anlaşmak, ağız birliği etmek.
"Söz birliği etmiş gibi, herkes onu örnek gösteriyor."
"Bu sınıfta herkes söz birliği etmiş gibi o öğretmeni istiyor."
"Söz birliği etmeli, hep birlikte savunmalıyız kendimizi."
"Hepiniz söz birliği mi ettiniz?"
"Herkes söz birliği etmiş gibi bizi suçluyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.