deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sözü edilmek deyimi:

Sözü edilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Adı anılmak, bahsedilmek.
"Benden söz edildiğini işitim."

2. Önemli sayılmak.
"Ticari hayatta söz edilir bir başarısı yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.