deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şuna buna deyimi:

Şuna buna deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkalarına.
"Aile içi meseleleri şuna buna anlatma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.