deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tebrik etmek deyimi:

Tebrik etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kutlamak.
"Bayramınızı tebrik ederim."
"Sizi tebrik etmek için aramıştım."
"Henüz beni tebrik etmedin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.