deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tepesi aşağı gitmek deyimi:

Tepesi aşağı gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşleri bozulup büyük zarara uğramak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.