deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tumturak yapmak deyimi:

Tumturak yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Vurgulamak, önemini belirtmek, etkili olmasını sağlamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.