deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uyku ölümün kardeşidir deyimi:

Uyku ölümün kardeşidir deyiminin anlamı ve açıklaması

Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
"Uyku ölümün kardeşidir, o bizi çok zor işitir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.