deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yağma Hasan'ın böreği deyimi:

Yağma Hasan'ın böreği deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakkı olanın da olmayanın da kolayca yararlandığı, kimsenin korumadığı, her yanından sömürülen kaynak.
"Ormanlar, yağma Hasan'ın böreği gibi bırakılmamalı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.