deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yağmur gibi deyimi:

Yağmur gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Ardı ardına, ara vermeden, aralıksız olarak, sürekli bir biçimde.
"Geçen yaz yağmur gibi turist geliyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.