deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yedisinden yetmişine deyimi:

Yedisinden yetmişine deyiminin anlamı ve açıklaması

En büyüğünden en küçüğüne, eli ayağı tutan herkes.
"Halk yedisinden yetmişine silahlanmış, düşmanı bekliyordu."
"Yedisinden yetmişine insanlar, kutlama için sokaklara dökülmüş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.