deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yenene içilene bakılmamak deyimi:

Yenene içilene bakılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey için gidere önem verilmeden bol bol harcanmak.
"Düğünde yenene içilene bakılmadı, herkes en iyi şekilde ağırlandı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.