deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yuları ele kaptırmak deyimi:

Yuları ele kaptırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin sözünden çıkmayacak duruma gelmek, kendi iradesiyle davranmamak.
"Evlendikten sonra yuları ele kaptırdı, işi biraz zor."
"Babası işe dönünce yuları ele kaptırmak istemese de bunda başarılı olamadı."
"Bir haftadır çalışıyor, artık yuları ele kaptırdı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.