deyimlerimiz.com

Beş aşağı beş yukarı deyimi:

Beş aşağı beş yukarı deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok az fark olarak, kararlaştırılmak istenen sayıdan, ölçüden bir miktar az veya çok olarak.
"Beş aşağı beş yukarı bir kg. çeker bu tavuk."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.