deyimlerimiz.com

İlerisini gerisini hesaplamamak deyimi:

İlerisini gerisini hesaplamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir konuda çok ve ayrıntılı düşünmeden hareket etmek, tedbirsizce davranmak.
"İlerisini gerisini hesaplamadan kredi çekmeyin."
"Dün söz verirken hiç ilerisini gerisini hesaplamıyordunuz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.