deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abat eylemek deyimi:

Abat eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bayındır duruma getirmek.
"Amacımız, yatırımlarla tüm bölgeyi abat eylemek."

2. Zenginleştirmek.
"Kurulacak kooperatiflerle, çiftçimizi abat eylemeye çalışacağız."

3. Rahata kavuşturmak, mutlu ve mesut olmak, rahat bir hayat sürmek, sevinç duymak, sevinmek.
"Aldığımız haber, tüm ailemizi abat eylemişti."

Abat: Şen, rahat, bayındır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.