deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abdala malûm olur deyimi:

Abdala malûm olur deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için şaka yollu söylenir.
"Abdala malum olur, dediği çıkarsa işimiz zor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.