deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Abe kızanım deyimi:

Abe kızanım deyiminin anlamı ve açıklaması

Rumeli ağzında bir hitap.
"Abe kızanım, o kadar uzakta ne işin var?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.