deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Aborda olmak deyimi:

Aborda olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gemi bordasını tamamen vererek başka bir gemiye, iskeleye veya rıhtıma yanaşmak.
"Gemi aborda olmadan eşyalarımızı toplamaya başladık."

2. Bir kimseye veya bir şeye sokulmak, yanaşmak, yaslanmak.
"Oturacak yer bulamayınca, duvara aborda olup bekledim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.