deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Acele acele deyimi:

Acele acele deyiminin anlamı ve açıklaması

Zaman kaybetmeden, çabuk çabuk, hızlı olarak, büyük bir çabuklukla.
"Banka kapanmadan yetişmek için, acele acele gitti."
"Teyze, acele acele nereye gidiyorsun?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.