deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Açık ağızlı deyimi:

Açık ağızlı deyiminin anlamı ve açıklaması

Aptal, ahmak, sersem.
"Senin gibi açık ağızlı biriyle işim olmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.