deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Âcizleri deyimi:

Âcizleri deyiminin anlamı ve açıklaması

Alçak gönüllülük göstermek üzere eskiden "ben" zamiri yerine kullanılırdı.
"Âcizleri size çok değer verdiğim için, üzülmenizi istemem."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.