deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Açmazda kalmak deyimi:

Açmazda kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İçinden çıkılması oldukça güç bir durumda kalmak.
"Dikkatli davranmamız lazım, açmazda kalmak istemem."
"Biz açmazda kalırsak, bunun sıkıntısını siz de çekersiniz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.