deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adalet Divanı deyimi:

Adalet Divanı deyiminin anlamı ve açıklaması

Devletler arasındaki bazı hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi Lahey'de bulunan uluslararası bir mahkeme.
"Adalet Divanı kararları gözden geçiriliyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.