deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adama benzetmek deyimi:

Adama benzetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçime sokmak.
"Sen bu çocuğu bana bırak, ben onu bir ayda adama benzetirim."

2. Kötü durumda iken hoşa giden bir duruma getirmek, düzeltmek.
"Yeni müdür, okul bahçesini adama benzetti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.