deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adamına göre davranmak deyimi:

Adamına göre davranmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kişiler arasında ayrıcalık gözetmek.
"Müşterilerine adamına göre davranmaya başlayınca iflas etti."

2. Herkesin yeteneğine uygun olacak şekilde hareket etmek.
"Adamına göre davranmazsak, yanlış görevlendirme yapabiliriz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.