deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adap erkân deyimi:

Adap erkân deyiminin anlamı ve açıklaması

Yol, yöntem.
"Eğitim görüyorsun, biraz adap erkân öğren."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.