deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adapte olunmak deyimi:

Adapte olunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uyarlanmak.
"Bu içeriğin Türkçeye adapte olunması gerekir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.