deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adem babaya dönmek deyimi:

Adem babaya dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Malını mülkünü kaybetmek.
"Kumara başlayınca altı ayda âdembabaya dönmüş."
"Her zaman dikkatli olup, âdembabaya dönmeyelim."

Doğru yazılışı âdembabaya dönmek şeklindedir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.