deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adı verilmek deyimi:

Adı verilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ad takılmak.
"Çocuğa Esra adı verildi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.