deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adımlarını seyrekleştirmek deyimi:

Adımlarını seyrekleştirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hızlı yürürken yavaşlamak.
"Telefonla konuşmaya başlayınca adımlarını seyrekleştirdi."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.