deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Af dilemek deyimi:

Af dilemek deyiminin anlamı ve açıklaması

İşlenen hata veya suç için bağışlanmayı istemek.
"Kimseden af dilemek zorunda değilim."
"Senden af diliyorum, lütfen beni bağışla."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.