deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağır işitmek deyimi:

Ağır işitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi işitmemek.
"Yaşlandığı için ağır işitiyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.