deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağır söz deyimi:

Ağır söz deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişinin gönlünü inciten, gücüne giden, onuruna dokunan, dayanılması güç söz.
"Söylediğin ağır sözler çocukları çok incitti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.