deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağız tamburası çalmak deyimi:

Ağız tamburası çalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye bir konuda akıl vermek fakat söylediklerini dinletememek. Gevezelik etmek.
"Bana boş yere, ağız tamburası çalma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.