deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ağzından söz eksik etmemek deyimi:

Ağzından söz eksik etmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

O sözü sürekli söylemek.
"Anacığım ağzından dualı söz eksik etmez."
"Akşama kadar ağzından baba sözünü eksik etmiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.